Ministerstwo Skarbu Państwa KAPITAŁ - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

KAPITAŁ

Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. Mogą to być środki finansowe, środki produkcyjne i zasoby intelektualne. W przypadku inwestora indywidualnego są to na przykład pieniądze Pieniądz Dobro, które jest powszechnie i z mocy prawa akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności za inne towary i usługi. złożone na lokacie bankowej lub w papierach wartościowych.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry