Ministerstwo Skarbu Państwa KAPITALIZACJA ODSETEK - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

KAPITALIZACJA ODSETEK

Dopisanie określonej kwoty (wg stopy oprocentowania) do aktualnej wartości kapitału.

Dzięki kapitalizacji powiększa się kapitał, który podlega oprocentowaniu (kapitalizacja działa na zasadzie procentu składanego). Kapitalizacja następuje co określony czas (kapitalizacja roczna – co 1 rok, kapitalizacja półroczna – 2 razy w roku, kapitalizacja miesięczna – 12 razy w roku). Im częstsza kapitalizacja, tym – przy innych czynnikach niezmienionych – wyższy jest zysk z inwestycji (np. lokaty).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry