Ministerstwo Skarbu Państwa INWESTOR STRATEGICZNY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

INWESTOR STRATEGICZNY

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi, której predyspozycje, umiejętności operacyjne, techniczne i wiedza merytoryczna są zgodne z zakresem i kierunkiem działania danej spółki oraz pozwalają na zaangażowanie się w aktywne zarządzanie daną spółką.

Inwestor strategiczny prowadzi działania zmierzające do zwiększenia popytu na akcje danej spółki i wzrostu ich ceny. Dąży do realizacji długookresowej strategii rozwoju firmy. Dla sprawowania kontroli nad spółką Inwestor strategiczny Inwestor strategiczny Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi, której predyspozycje, umiejętności operacyjne, techniczne i wiedza merytoryczna są zgodne z zakresem i kierunkiem działania danej spółki oraz pozwalają na zaangażowanie się w aktywne zarządzanie daną spółką. posiada zazwyczaj większościowy pakiet akcji/udziałów danej spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry