Ministerstwo Skarbu Państwa INWESTOR BRANŻOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

INWESTOR BRANŻOWY

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi, której predyspozycje, umiejętności operacyjne, techniczne i wiedza merytoryczna są zgodne z zakresem i kierunkiem działania danej spółki, w którą zamierza zainwestować. Inwestor branżowy Inwestor branżowy Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi, której predyspozycje, umiejętności operacyjne, techniczne i wiedza merytoryczna są zgodne z zakresem i kierunkiem działania danej spółki, w którą zamierza zainwestować. Inwestor branżowy bardzo często dąży do uzyskania pozycji inwestora strategicznego. bardzo często dąży do uzyskania pozycji inwestora strategicznego.

W przeciwieństwie do inwestora finansowego, nie przykłada największej wagi do stopy zwrotu z inwestycji i ryzyka finansowego. Głównym motywem inwestycji jest dla niego zwykle perspektywa długoterminowego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółki na rynku. Atrakcyjność inwestycji mierzona jest udziałem w rynku, jakością bazy klientów, posiadanymi markami, profilem oferty produktowej i jakością zarządzania.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry