Ministerstwo Skarbu Państwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (GUS) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (GUS)

Urząd zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji dotyczących różnych aspektów rzeczywistości w Polsce.

Na czele tego urzędu stoi Prezes GUS, który jest wybierany na 5-letnią kadencję. GUS podlega Prezesowi Rady Ministrów. 

Do zadań Głównego Urzędu Statystycznego należy m.in.:

  • rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i udostępnianie wyników tych prac;
  • organizowanie i prowadzanie spisów powszechnych;
  • zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań statystycznych prowadzonych przez różne jednostki administracji publicznej;
  • działalność edukacyjna w zakresie statystyki.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry