Ministerstwo Skarbu Państwa GIEŁDA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

GIEŁDA

Instytucja organizująca obrót instrumentami finansowymi (w tym papierami wartościowymi, jak akcje czy obligacje), zapewniająca koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu instrumentu finansowego i realizacji transakcji. Giełda może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną. Przedmiotem działalności tej spółki może być wyłącznie prowadzenie giełdy lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry