Ministerstwo Skarbu Państwa DYWERSYFIKACJA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

DYWERSYFIKACJA

Różnicowanie składu portfela inwestycyjnego w celu zmniejszenia ryzyka.

Dywersyfikacja polega przede wszystkim na takim doborze aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. o różnym stopniu ryzyka, który pozwala na to, że straty na jednych aktywach rekompensowane są zyskami na innych aktywach. Umożliwia to zazwyczaj systematyczny wzrost wartości naszych oszczędności. Portfel inwestycyjny powinien być zróżnicowany pod wieloma względami. Przede wszystkim powinny znajdować się w nim instrumenty o różnym profilu ryzyka: część ryzykowna, np. inwestycje w akcje, w przypadku dobrej decyzji przyniesie nam wysokie zyski, a w przypadku złej może łączyć się z wysokimi stratami; część bezpieczna, np. inwestycje w obligacje, odpowiada za stabilizację wartości portfela i praktycznie gwarantowany zarobek (stałe dochody), część w gotówce, którą będziemy mogli wykorzystać, gdy pojawi się okazja inwestycyjna.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry