Ministerstwo Skarbu Państwa DEPOZYT BANKOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

DEPOZYT BANKOWY

Zasoby finansowe oddane na pewien czas do banku przez inwestora. Po upływie określonego czasu bank zwraca pieniądze Pieniądz Dobro, które jest powszechnie i z mocy prawa akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności za inne towary i usługi. wraz z ustalonym oprocentowaniem.

Oprocentowanie depozytu stanowi formę wynagrodzenia za oddanie środków finansowych innym podmiotom na ustalony czas, a tym samym za odroczenie konsumpcji w czasie.

Można wyróżnić depozyty na żądanie, zwane również depozytami z nieustalonym terminem spłaty (w każdej chwili można domagać się zwrotu depozytu) oraz depozyty terminowe (zawierane na określony czas, wcześniejsze wycofanie środków wiąże się z poniesieniem strat przez depozytariusza).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry