Ministerstwo Skarbu Państwa DEMATERIALIZACJA AKCJI - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Proces polegający na zniesieniu formy fizycznego dokumentu akcji i zastąpieniu jej odpowiednim zapisem w rejestrze prowadzonym przez KDPW. Oznacza to, że akcje nie mają postaci papierowych, lecz występują jedynie w formie zapisu elektronicznego.

Dematerializacja akcji ułatwia i przyspiesza obrót nimi. Po zmianie formy akcji na elektroniczną forma materialna traci ważność. Nabywcom akcji w drodze publicznej subskrypcji wydawane są zaświadczenia o nabyciu akcji – nie są one papierem wartościowym, a jedynie formalnym potwierdzeniem objęcia akcji. Odrębnym dokumentem jest – wydawane na żądanie akcjonariusza – świadectwo depozytowe, które potwierdza stan posiadania akcji zdeponowanych na rachunku maklerskim oraz legitymizację do realizacji uprawnień przysługujących właścicielowi akcji.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry