Ministerstwo Skarbu Państwa DANE MAKROEKONOMICZNE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

DANE MAKROEKONOMICZNE

Dane, za pomocą których odczytuje się informacje o tym, w jakiej kondycji jest gospodarka.

Do najważniejszych danych makroekonomicznych zalicza się dane o wzroście gospodarczym tj. o zmianie produktu krajowego brutto (PKB ), dane dotyczące rynku pracy (stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, poziom wynagrodzeń), dane o poziomie cen (wskaźnik cen konsumenta CPI, wskaźnik cen producenta PPI), dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz o handlu z zagranicą.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry