Ministerstwo Skarbu Państwa BONDSPOT S.A (dawniej MTS-CeTO S.A.) - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

BONDSPOT S.A (dawniej MTS-CeTO S.A.)

Instytucja powstała w 1996 r., prowadząca, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), rynek regulowany, alternatywny system obrotu oraz inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. BondSpot S.A. należy do Grupy Kapitałowej GPW.

Akcjonariuszami spółki są:

  • GPW (92,96 % udziałów w kapitale zakładowym),
  • banki (3,56 % udziałów),
  • domy maklerskie (3,39 % udziałów)
  • oraz inne podmioty (0,09 %), w tym Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

Na koniec marca 2014 r. spółka prowadziła: rynek Treasury BondSpot BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) Instytucja powstała w 1996 r., prowadząca, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), rynek regulowany, alternatywny system obrotu oraz inne platformy elektronicznego obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Poland (TBS Poland) – hurtowy rynek obrotu skarbowymi papierami wartościowymi oraz Regulowany Rynek Pozagiełdowy (RRP) i Alternatywny System Obrotu (ASO) – rynki działające w ramach zorganizowanego obrotu instrumentami dłużnymi na Catalyst, w tym obligacjami skarbowymi, obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry