Ministerstwo Skarbu Państwa BANK ROZLICZENIOWY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

BANK ROZLICZENIOWY

Bank, za pośrednictwem którego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonuje rozrachunków pieniężnych transakcji zawieranych na giełdzie.

W Polsce funkcję banku rozliczeniowego pełni od 1999 r. Narodowy Bank Polski.

Transakcje zawierane na giełdzie wiążą się z koniecznością dokonywania rozliczeń pieniężnych między uczestnikami rynku. Przepływy pieniężne wynikające z zawartych na giełdzie transakcji są dokonywane na rachunkach pieniężnych prowadzonych w NBP.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry