Ministerstwo Skarbu Państwa BANK CENTRALNY - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

BANK CENTRALNY

Instytucja, której zadaniem jest emisja pieniądza i prowadzenie polityki pieniężnej w danym kraju. Najczęściej przeciwdziała inflacji. Bank centralny:

  • ma monopol na emisję pieniądza gotówkowego (jest bankiem emisyjnym),
  • zarządza rezerwami walutowymi państwa,
  • prowadzi rachunki instytucji państwowych (jest bankiem państwa),
  • dokonuje transakcji z bankami komercyjnymi, które trzymają wolne środki na swoich rachunkach w banku centralnym, dokonują rozliczeń za ich pośrednictwem i zaciągają w banku centralnym kredyty.

Ważną cechą współczesnych banków centralnych w UE jest ich niezależność zagwarantowana prawnie dla uniemożliwienia wykorzystania uprawnień banku centralnego w celach politycznych. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry