Ministerstwo Skarbu Państwa AUKCJA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

AUKCJA

Jeden z trybów prywatyzacji pośredniej, do której potencjalni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. zapraszani są na podstawie ogłoszeń Ministra Skarbu Państwa publikowanych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

Przebieg aukcji wygląda następująco:

  • do przeprowadzenia aukcji powoływana jest komisja.
  • Przewodniczący komisji otwiera aukcję, przekazując uczestnikom do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do udziału w aukcji.
  • Przewodniczący komisji informuje uczestników o minimalnej wartości postąpienia (czyli podbijanie ceny przez potencjalnych inwestorów) oraz o tym, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
  • Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie podbicia ceny.
  • Kiedy żaden z potencjalnych inwestorów nie zgłasza wyższej ceny, przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą i ogłasza, który z uczestników ją zaoferował oraz gdzie i kiedy zostanie podpisana umowa sprzedaży akcji/udziałów.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry