Ministerstwo Skarbu Państwa APORT - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

APORT

Wkład niepieniężny wnoszony w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki.

Aportem mogą być wszelkie zbywalne prawa majątkowe (np. prawo własności, użytkowanie wieczyste, know-how, majątkowe prawa autorskie).

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry