Ministerstwo Skarbu Państwa ANALIZY PRZEDPRYWATYZACYJNE - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ANALIZY PRZEDPRYWATYZACYJNE

Analizy przeprowadzane przed zaoferowaniem do zbycia akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa inwestorom. W ich skład wchodzą w szczególności: analizy prawne, analizy dotyczące stanu i perspektyw rozwoju spółki, wycena wartości spółki sporządzona co najmniej dwiema metodami oraz analizy środowiska naturalnego, dokonywane na podstawie badania wpływu działalności spółki lub przedsiębiorstwa państwowego na środowisko.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry