Ministerstwo Skarbu Państwa ANALIZA TECHNICZNA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ANALIZA TECHNICZNA

Analiza polegająca na przewidywaniu przyszłych zachowań kursów, np. akcji, na podstawie wykresów notowań historycznych. Odpowiada ona na pytanie: kiedy jest najlepszy czas na otwarcie i zamknięcie pozycji? Analiza techniczna i fundamentalna mogą być stosowane osobno, jednak podejmując decyzje inwestycyjne, najlepiej wspomagać się nimi obiema. Analiza techniczna Analiza techniczna Analiza polegająca na przewidywaniu przyszłych zachowań kursów, np. akcji, na podstawie wykresów notowań historycznych. opiera się na trzech ważnych założeniach.

Po pierwsze, rynek dyskontuje wszystko, co oznacza, że zachowania cen odzwierciedlają zmiany w relacjach popytu i podaży. Skutki wszelkich czynników fundamentalnych, politycznych oraz nastroje rynkowe znajdują swoje odzwierciedlenie w cenie akcji spółki, przez co analiza zachowań cen jest podejściem całkowicie samowystarczalnym. Co więcej, klasyczny analityk techniczny interesuje się tylko ruchami cen, a nie ich przyczynami.

Po drugie, ceny podlegają trendom (trend to kierunek, w którym podążają ceny w pewnym przedziale czasu, istnieje większe prawdopodobieństwo do jego kontynuacji niż odwrócenia). Kluczowe w analizie technicznej jest rozpoznawanie momentów, w których trend ulega zmianie (lub ich identyfikacja we wczesnej fazie) lub potwierdza się.

Po trzecie, badania ludzkiej psychiki i badania historyczne pokazują, że inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. w określonych sytuacjach zachowują się podobnie. Na wykresach można zidentyfikować pewne wzorce zachowań (formacje cenowe), które powtarzają się w różnych okresach, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie dalszych wydarzeń. Analiza techniczna dzieli się na kilka rodzajów analiz, z których najważniejsze to: analiza trendów, analiza formacji oraz analiza wskaźników.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry