Ministerstwo Skarbu Państwa ANALIZA FUNDAMENTALNA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

ANALIZA FUNDAMENTALNA

Analiza służąca do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie przeszłych i prognozowanych danych o spółce, informacji o branży, w której działa, oraz danych makroekonomicznych. Punktem wyjścia jest ustalenie prawdziwej wartości przedsiębiorstwa.

Na podstawie tej wyceny analitycy fundamentalni przewidują dalszy rozwój sytuacji oraz możliwy do uzyskania zysk z inwestycji. Jeśli uznają, że dana spółka jest wyceniana przez rynek poniżej wartości fundamentalnej, rekomendują kupno jej akcji, w przeciwnym wypadku będą zalecać jej sprzedaż. Horyzont czasowy inwestora, który kieruje się analizą fundamentalną, jest średnio- lub długoterminowy, najczęściej powyżej jednego roku. Powodem tego jest w głównej mierze fakt, że rynek nie jest idealny i cena akcji nie zawsze odpowiada jej wartości wewnętrznej. Na ceny akcji wpływa bowiem w krótkim okresie działalność krótkoterminowych inwestorów, którzy nie kierują się kondycją finansową spółek, lecz tendencjami w zmianach cen bądź nastrojami na rynku. Jednak w długim terminie wzrost wyników finansowych spółki jest pozytywnie powiązany ze wzrostem kursu akcji.

Analiza fundamentalna składa się z następujących etapów:

  • analiza makroekonomiczna,
  • analiza sektorowa (branżowa),
  • analiza spółki - sytuacyjna i finansowa wycena akcji.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry