Ministerstwo Skarbu Państwa AKCJONARIAT OBYWATELSKI - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

AKCJONARIAT OBYWATELSKI

Program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutów giełdowych spółek: PZU, Tauron Polska Energia oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawą programową Akcjonariatu Obywatelskiego Akcjonariat Obywatelski Program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutów giełdowych spółek: PZU, Tauron Polska Energia oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. jest ułatwienie inwestorom indywidualnym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie poprzez ustalanie maksymalnego pułapu akcji, na jakie może zapisać się jedna osoba. Dzięki temu w 2010 r. odnotowano największą od piętnastu lat liczbę zapisów na akcje spółek Skarbu Państwa: Tauron Polska Energia 230 tysięcy osób, PZU 250 tysięcy osób, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. aż 323 tysiące osób.

W ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego prowadzone są także działania edukacyjne mające na celu zachęcenie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe. Zarówno osoby stawiające pierwsze kroki na giełdzie, jak i aktywni gracze giełdowi mogą wziąć udział w licznych spotkaniach z ekspertami, szkoleniach oraz warsztatach, podczas których przekazywana jest wiedza niezbędna do korzystania z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Uruchomiony został także portal wiedzy o inwestowaniu na giełdzie www.AkcjonariatObywatelski.pl, fanpage na Facebooku, oraz platforma e-learningowa i kanał YouTube.

Program edukacyjny prowadzony jest przez Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami rynku kapitałowego, domami maklerskimi i spółkami giełdowymi. Od 2013 r. program skierowany jest także do spółek giełdowych w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich.

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry