Ministerstwo Skarbu Państwa AKCJA - Słownik -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik

AKCJA

Papier wartościowy o charakterze udziałowym. Posiadacz akcji jest właścicielem części kapitału spółki akcyjnej, czyli jej współwłaścicielem. Z tego tytułu posiada prawa majątkowe i korporacyjne. Z tytułu praw majątkowych ma on udział we własności spółki, prawo do udziału w zyskach (prawo do dywidendy) i udziału we własności majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Prawa korporacyjne to przede wszystkim prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i głosowania, prawo wyboru władz i bycia wybieranym, zgłaszania projektów uchwał oraz ich zaskarżania, żądania udzielenia informacji. 

Medatdane

Opublikowane przez: Kasia Baranowska
Autor: Kasia Baranowska
Ostatnia zmiana: 09.10.2014
do góry