Ministerstwo Skarbu Państwa Kiedy fundusz jest bezpieczny? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Kiedy fundusz jest bezpieczny?

Na ile fundusz bezpieczny jest bezpieczny?

Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, trzeba najpierw ustalić, co rozumiemy poprzez bezpieczny funduszy. Jeżeli przyjmiemy, że bezpieczna inwestycja to taka, która nie może nas narazić na straty, to… bezpieczne fundusze nie istnieją wcale.

Nawet te z ochroną kapitału narażają uczestników na spadek wartości zainwestowanych pieniędzy – chronią bowiem nominalną, a nie rzeczywistą wartość oszczędności – jeżeli po paru latach wycofamy z funduszu tyle samo, ile do niego wpłaciliśmy, jesteśmy „w plecy” o inflację.

Powszechnie przyjmuje się, że najbezpieczniejszymi produktami w ofercie TFI są fundusze gotówkowe i pieniężne. Dobry portfel tego typu zarabia około 5 proc. rocznie, a wahania wyceny jego jednostki uczestnictwa są niewielkie – w pojedynczych miesiącach mogą być na niewielkim minusie, rzędu dziesiątych punktu procentowego. Nawet jednak tego typu strategie mają swoje bessy. Nie tak dawno, bo w 2012 r., kilkanaście tego typu funduszy poniosło jednodniowe straty rzędu 2-3 proc. (w skrajnym przypadku – 6 proc.), tracąc tym samym zyski wypracowane w ciągu kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Powód? Niewypłacalność emitentów obligacji korporacyjnych w portfelach funduszy zmusiła TFI do wyzerowania wartości tych papierów.

Strata rzędu 2 proc. jednego dnia to nic w porównaniu z tym, co może się wydarzyć w funduszu akcji – przykładowo w poniedziałek 8 czerwca, po wyborach parlamentarnych w Turcji, fundusze akcji tureckich naraziły swoich uczestników na stratę 8-10 proc. zainwestowanej kwoty, też jednego dnia. Jednak w porównaniu z tym, ile można stracić na lokacie (nic), wspomniane 2 proc. to całkiem gorzka pigułka do przełknięcia.

Jeżeli więc przyjmiemy, że bezpiecznym funduszem jest portfel gotówkowy i pieniężny, to średnio rzecz biorąc jest on na tyle bezpieczny, że w słabym miesiącu może stracić 0,1-0,5 proc., a w dobrym – tyle samo zyskać. W zupełnie wyjątkowym wypadku można zaś stracić 2 proc. jednego dnia lub nawet więcej.

Jan Morbiato, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry