Ministerstwo Skarbu Państwa Czym zajmują się banki inwestycyjne? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Czym zajmują się banki inwestycyjne?

Tradycyjna bankowość diametralnie różni się od bankowości inwestycyjnej. Banki depozytowo-kredytowe, z usług których korzysta na co dzień przeciętny Kowalski, zarabiają przede wszystkim na odsetkach i na prowizjach np. od udzielonych kredytów, a także na opłatach np. za przelewy, prowadzenie rachunków czy kart. Do tego dochodzą inne wpływy, np. z tytułu dystrybucji funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych.

Działalność banków inwestycyjnych koncentruje się na zupełnie innych obszarach. Można zaryzykować stwierdzenie, że banki inwestycyjne wypełniają rolę pośrednika w lokowaniu, transferowaniu oraz kreowaniu kapitału. Istotnym źródłem ich dochodów są także m.in. przeprowadzanie i gwarantowanie emisji papierów wartościowych, zarządzanie funduszami, utrzymywanie płynności na rynku akcji i obligacji.

Instytucje finansowe specjalizujące się w tej działce obracają również wyemitowanymi papierami wartościowymi. Niezwykle istotnym elementem jest także doradztwo strategiczne oraz wsparcie procesów restrukturyzacji.

Najbardziej znane banki inwestycyjne na świecie to m.in. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley oraz Rothschild. Ich pracę można obserwować nie tylko w Londynie czy Nowym Jorku. Najwięksi gracze od wielu lat są również obecni na polskim rynku, część z nich ma nawet swoje biura w Warszawie.

Globalne banki inwestycyjne aktywnie brały udział m.in. w procesie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa oraz wprowadzaniu ich na giełdę.

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry