Ministerstwo Skarbu Państwa Czy po ataku hakerów mogę stracić prawa do akcji zapisanych przecież elektronicznie? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Czy po ataku hakerów mogę stracić prawa do akcji zapisanych przecież elektronicznie?

W dzisiejszych czasach giełdowi gracze nie posiadają fizycznie akcji. Wszystkie informacje zapisane są na rachunku maklerskim oraz w KDPW. Zakładamy czarny scenariusz konfliktu zbrojnego albo ataku hakerów na serwery i utratę danych przez KDPW i/lub dom maklerski. W jaki sposób można się po takich zdarzeniach domagać praw do swoich akcji?

Tak jak zostało zauważone w pytaniu, informacje dotyczące posiadanych akcji zapisane są w dwóch miejscach: na rachunkach papierów wartościowych w domach maklerskich oraz na rachunku zbiorczym tych podmiotów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Jak tłumaczą przedstawiciele KDPW, instytucja ta nie ma wglądu w rachunki prowadzone w domach maklerskich. System, którym operuje KDPW, jest zdublowany. Ponadto, KDPW posiada tzw. ośrodek zapasowy, w którym zdublowana jest infrastruktura IT oraz m.in. zapisy na kontach. Ochronę przed atakami hakerów zapewniają najwyższej jakości zabezpieczenia.

Do podstawowych obowiązków każdego domu maklerskiego Dom maklerski Instytucja finansowa prowadząca działalność maklerską. należy zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz ochrona aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. klientów. Z oczywistych powodów żaden dom maklerski nie chce ujawniać szczegółów stosowanych zabezpieczeń. – Zabezpieczenia fizyczne i informatyczne stosowane w mDM na wypadek ataku hakerów są wielostopniowe, sprzężone i zmultiplikowane. Zapisy dotyczące stanu rachunków są na bieżąco archiwizowane, elektronicznie i fizycznie, w różnych miejscach, tak więc istnieje możliwość odtworzenia ich stanu. Scenariusz całkowitej utraty danych jest wykluczony, są one bowiem przechowywane w kilku różnych lokalizacjach.

System wspierający ewidencję papierów wartościowych podlega również regularnym kontrolom realizowanym przez KDPW – wyjaśniają przedstawiciele Domu Maklerskiego mBanku. Podobne zapewnienia usłyszeliśmy w DM PKO BP: – W ramach zabezpieczeń technicznych wykorzystywane są fizyczne lokalizacje, w których są przechowywane i przetwarzane dane naszych klientów. Ponadto w każdej z lokalizacji są one przechowywane w kilku kopiach. Informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym we wszystkich lokalizacjach, dzięki czemu w każdej z nich DM dysponuje pełnym i aktualnym zbiorem danych.

Możliwość zapewnienia ciągłości operacji w domach maklerskich oraz zabezpieczenie danych, zarówno fizyczne, jak i technologiczne, podlega ocenie przez niezależnych audytorów (w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego).

Odpowiedzialność domu maklerskiego w przypadku szkód w aktywach klientów na skutek np. ataku hakerów regulują obowiązujące przepisy – w tym Kodeks cywilny, oraz przepisy dotyczące systemu rekompensat, który prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Kamil Majcher, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

 

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry