Ministerstwo Skarbu Państwa Sektor spółek dla początkujących inwestorów? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Sektor spółek dla początkujących inwestorów?

Kupno akcji spółek z której gałęzi przemysłu w Polsce zaleca się początkującym inwestorom z niewielkim kapitałem początkowym?

Nie ma jednej, prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Dla jednych mały kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. to 1 tys. zł, dla innych może to być 10 tys. zł lub więcej. Sugerowanie początkującemu inwestorowi wyboru konkretnej gałęzi przemysłu to również bardzo problematyczna kwestia – wszystko zależy bowiem od indywidualnych preferencji, m.in.:

  • poziom awersji do ryzyka
    Zupełnie inne ryzyko wiążę się z inwestycją w spółkę z WIG20 WIG20 Indeks giełdowy, którego wartość wyliczana jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dominującym akcjonariuszem w postaci Skarbu Państwa, a zupełnie inne ze spółką działającą w sektorze nowych technologii, która jest notowana na rynku NewConnect.
  • przewidywalność kontra innowacyjność
    Dla jednych graczy atrakcyjną inwestycją będą akcje dużej spółki o ugruntowanej pozycji biznesowej, działającej w tzw. branży defensywnej, np. w energetyce. Kupując papiery takiej firmy, trudno liczyć na szybkie pomnożenie posiadanego kapitału. Z kolei inni gracze oczekujący ponadprzeciętnych stóp zwrotu postawią na np. start-up działający w sektorze nowych technologii, licząc się z ryzykiem utraty całości środków.
  • wartość czy wzrost
    Być jak Warren Buffet i kupować przecenione spółki mające szanse na odbicie w przyszłości, czy podążać za trendem i nabywać drogie akcje obecnych liderów wzrostu? To kolejne z fundamentalnych pytań, które stawiają sobie zarówno początkujący, jaki i profesjonalni inwestorzy.

Wskazaliśmy zaledwie kilka pytań, które musi sobie postawić każdy inwestor rozpoczynający przygodę z GPW. W praktyce zagadnień jest zdecydowanie więcej. Trzeba pamiętać, że inwestowanie nierozłącznie związane jest z ryzykiem. Inwestując stosunkowo niewielkie kwoty, łatwo zlekceważyć ten aspekt, co najczęściej kończy się źle.

Podsumowując – trudno wskazać  jedną konkretną branżę, która zaspokoi gusta wszystkich. Co więcej, nawet w obrębie danego sektora znajdą się spółki lepsze i gorsze. Każdą z nich należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę jej sytuację fundamentalną (wycena, perspektywa wyników finansowych, polityka dywidendowa itd.) oraz sytuację techniczną na wykresie jej akcji (poziom wskaźników i  oscylatorów, ustalenie trendu itd.).

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry