Ministerstwo Skarbu Państwa Inwestowanie na giełdzie w Nowym Jorku? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Inwestowanie na giełdzie w Nowym Jorku?

Jakie muszę przejść formalności, by inwestować na giełdzie w Nowym Jorku?

Większość domów maklerskich posiada w swojej ofercie możliwość inwestowania na światowych rynkach, w tym na giełdach w Nowym Jorku. Jeżeli posiadamy już rachunek w domu maklerskim, aby móc składać zlecenia na rynkach zagranicznych, wystarczy uaktywnić odpowiednią usługę. Możemy to zrobić osobiście w jednym z punktów obsługi klienta, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu.

Niewątpliwą zaleta inwestycji na Wall Street jest duża płynność rynku oraz szeroki wybór instrumentów finansowych. Na tym rynku można nabywać akcje największych, globalnych przedsiębiorstw takich jak: Apple, Microsoft, Coca-Cola czy McDonald’s oraz takie instrumenty jak ETF-y (otwarte fundusze inwestycyjne na indeksy, surowce, pary walutowe) czy ADR-y (amerykańskie kwity depozytowe). Umożliwia to większą dywersyfikację portfela.

Główną zaś wadą inwestowania na rynkach zagranicznych są wysokie opłaty pobierane przez domy maklerskie. Prowizje od transakcji na GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. wynoszą już od 0,19 proc. (w większości przypadków jest to 0,39 proc.) W przypadku rynków zagranicznych opłaty są dużo wyższe. Np. w DM Deutsche Banku prowizja od kupna/sprzedaży akcji na giełdzie w USA wynosi 1 proc. wartości transakcji plus 100 USD. W DM ING prowizja od transakcji wynosi 0,7 proc. (minimum 70 euro). Natomiast w DM PKO BP prowizja jest równa 0,5 proc. (minimum 50 USD). Minimalna wartość zlecenia wynosi tam równowartość 50 tys. zł.

Zagrożeniem dla inwestycji zagranicznych jest również kurs walut. Umocnienie się złotego względem dolara może negatywnie wpłynąć na nasz portfel inwestycyjny.

Ze względu na wyższe koszty transakcyjne atrakcyjność inwestycji na zagranicznych rynkach maleje wraz z kapitałem, który możemy przeznaczyć na inwestycje. Dlatego też inwestycje takie zaleca się raczej doświadczonym inwestorom, którzy dodatkowo dysponują odpowiednio dużymi pieniędzmi na ten cel.

Mniej doświadczeni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. mogą jednak inwestować w akcje notowane w Nowym Jorku pośrednio, korzystając np. z instrumentu ETF na indeks S&P 500, który jest dostępny na GPW (ponosząc przy prowizje maklerskie w standardowej wysokości), czy też korzystając z oferty funduszy inwestycyjnych. Fundusze akcji amerykańskich oferują m.in. takie TFI jak PKO czy Pioneer Pekao.

Kamil Majcher, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry