Ministerstwo Skarbu Państwa Inwestowanie w obligacje zagraniczne - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Inwestowanie w obligacje zagraniczne

Czy opłaca się inwestować w zagraniczne obligacje Obligacja Papier wartościowy o charakterze wierzycielskim. skarbowe?

Odpowiedź na takie pytanie nie może być jednoznaczna, ponieważ kategoria zagranicznych obligacji skarbowych obejmuje szerokie spektrum dość różnorodnych papierów – od bardzo ryzykownych, np. obligacji Ukrainy czy Wenezueli (które mogą jednak dać spore zyski), po bardzo bezpieczne (ale mało dochodowe) np. papiery Szwajcarii czy Niemiec.

Do głównych zagrożeń inwestycji w obligacje zagraniczne zalicza się ryzyko kredytowe emitenta, czyli jego zdolność do spłaty zadłużenia. Obecnie najwyżej oprocentowane są obligacje państw rozwijających się takich jak Wenezuela, Brazylia czy Nigeria. Największe oprocentowanie mają roczne obligacje wenezuelskie, a ich stopa zwrotu sięga ponad 50 proc. Z państw europejskich najwyższe oprocentowanie rocznych obligacji mają papiery Ukrainy – 20 proc. – oraz Rosji i Grecji po 10 proc. Ze względu na trudną sytuacje gospodarczą tych państw inwestycje w te papiery wiąże się jednak z wysokim ryzykiem – w przypadku niewypłacalności danego rządu czy restrukturyzacji zobowiązań można po prostu stracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy.

Przy tego typu inwestycjach trzeba też pamiętać o ryzyku płynności. To zagrożenie, że posiadając obligacje, nie będziemy mogli ich sprzedać w dowolnym terminie, w zakładanej ilości oraz po satysfakcjonującej cenie. Ponadto obligacje nabywane są w walutach krajowych, co wiąże się z ryzykiem niekorzystnej zmiany kursów walut.

Niewątpliwą zaletą inwestycji w obligacje zagraniczne jest natomiast dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. W czasie dużej niepewności na rynkach obligacje państw o silnych gospodarkach stanowią bezpieczną przystań.

Inwestowanie w zagraniczne obligacje umożliwiają niektóre z domów maklerskich funkcjonujących na polskim rynku. Należy mieć jednak na uwadze wysokie prowizje rzędu nawet 500 USD za nabycie takich papierów dłużnych.

Obligacje skarbowe skierowane są zarówno do inwestorów krótko-, średnio jak i długo- terminowych. Większość państw emituje obligacje na okres 3-, 6-miesięcy oraz 1-,5-, 10-,20- i 30- lat.

Kamil Majcher, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry