Ministerstwo Skarbu Państwa Co potrzebne jest do IPO? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Co potrzebne jest do IPO?

Jaka spółka może być debiutantem giełdowym na głównym rynku GPW?

Zanim rozpoczną się prace związane z ofertą publiczną, firma musi podjąć wiele działań o charakterze formalno-prawnym. Pierwszym kryterium jest przekształcenie w spółkę akcyjną. Następnie dotychczasowi właściciele, uchwałą walnego zgromadzenia, podejmują decyzję o debiucie na giełdzie.

Warunkiem rozpoczęcia oferty publicznej jest przygotowanie prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sporządzenie prospektu emisyjnego wymaga nawiązania współpracy z  biegłym rewidentem oraz z biurem maklerskim. Prospekt stanowi dla inwestorów podstawowe źródło informacji o spółce, warunkach oferty i towarzyszących jej czynnikach ryzyka. Sporządzenie i zatwierdzenie prospektu zazwyczaj trwa kilkanaście tygodni. Oferta publiczna startuje  dopiero z chwilą opublikowania prospektu emisyjnego.

IPO (Initial Public Offering) oznacza pierwszą ofertę publiczną, czyli skierowanie po raz pierwszy propozycji nabycia akcji spółki do szerokiego grona inwestorów. IPO IPO Pierwsza oferta publiczna (z ang. skrót od Initial Public Offering). może dotyczyć zarówno nowo wyemitowanych papierów, jak i akcji już istniejących. Pierwszy wariant pozwala pozyskać kapitał. Drugi umożliwia starym właścicielom „wyjść” z inwestycji.

Zazwyczaj od momentu podjęcia decyzji  o rozpoczęciu IPO do dnia giełdowego debiutu na rynku regulowanym mija nie mniej niż  6-9 miesięcy. „Nie jest to jednak ścisła reguła. Harmonogram procesu IPO jest kwestią indywidualną  dla każdej spółki oraz oferty i zależy m.in. od struktury prawnej  i biznesowej, dostępności danych finansowych, czy też czasu potrzebnego na rozwiązanie ewentualnych problemów” – czytamy w raporcie „Droga na giełdę” autorstwa ekspertów PwC.

Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego po spełnieniu kilku innych wymogów – m.in. w stosunku do emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz jego rynkowa kapitalizacja  musi wynieść co najmniej 60 mln zł.

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry