Ministerstwo Skarbu Państwa ETF na S&P 500 a indeks bazowy - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

ETF na S&P 500 a indeks bazowy

W jaki sposób jest odwzorowany certyfikat inwestycyjny ETFSP500, jeśli notowania giełdy amerykańskiej są przesunięte czasowo względem GPW?

Z tego co rozumiem, ten ETF odwzorowuje S&P 500, ale przecież nie może tego czynić w czasie rzeczywistym. Pewnie czegoś nie rozumiem, bo wydaje mi się, że w skrajnej sytuacji - po notowaniach na giełdzie amerykańskiej -  można odpowiednio przewidzieć wartość ETFSP500. Podejrzewam, że tak jednak nie jest.

ETF na S&P 500 notowany przy na giełdzie w Warszawie jest wyceniany w czasie rzeczywistym. Obrót odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku akcji, a najmniejszą jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Cena tytułów uczestnictwa, podobnie jak każdego innego instrumentu giełdowego, kształtuje się w oparciu o popyt i podaż, ale jest bardzo silnie skorelowana z wartością instrumentu wynikającą z bieżącej wartości aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. netto zgromadzonych w funduszu. Gra popytu i podaży sprawia jednak, że ETF-y nie są w stanie idealnie odwzorować zachowania indeksu bazowego (indeksu S&P500).

Jeśli zaś chodzi o konstrukcję samego instrumentu, podmiot zarządzający (Lyxor z Grupy Societe Generale) zawsze dąży do tego, aby ETF - w jak największym stopniu - replikował indeks S&P 500. Do oceny efektów zarządzania w porównaniu z benchmarkiem służy wskaźnik Tracking Error. Im mniejsza jest wartość wskaźnika, wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz są bardziej zbliżone do wyników S&P 500. W praktyce - z punktu widzenia inwestora indywidualnego - różnice są naprawdę niewielkie, wręcz pomijalne.

- Przed otwarciem notowań w USA market makerzy kwotują instrumenty mające zbliżone parametry do ETF opartego o S&P 500. Najbardziej reprezentatywnym instrumentem są kontrakty futures na S&P 500 notowane na CME (Chicago Mercantile Exchange). Notowania ETF-ów na GPW są odbiciem ruchów kontraktów futures – podaje Lyxor, będący emitentem jedynych ETF-ów znajdujących się w obrocie na warszawskim parkiecie.

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry