Ministerstwo Skarbu Państwa Nowa emisja akcji spółki - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Nowa emisja akcji spółki

Jakie korzyści przynosi dla spółki nowa emisja akcji?

Główna korzyść wynikająca z emisji nowych akcji to możliwość pozyskania środków na dalszy rozwój biznesu. Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. giełdowa ma ułatwiony dostęp do finansowania w porównaniu z podmiotami, których akcje nie znajdują się w obrocie publicznym (oprócz np. kredytu bankowego, zyskuje bowiem dostęp do kolejnego potencjalnego źródła finansowania, jakim jest rynek kapitałowy).

Wypada podkreślić, że kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. pozyskany z tytułu emisji akcji nie podlega spłacie i zazwyczaj akceptuje ponadprzeciętne ryzyko biznesowe, w związku z czym zapewnia większą swobodę finansowania niż np. kredyt w banku.

Jednocześnie pozyskanie środków poprzez koleją emisję pozwala zachować kontrolę dotychczasowych właścicieli nad przedsiębiorstwem. Wystarczy, że spółka zdecyduje się na emisje, w wyniku której udział nowych inwestorów w akcjonariacie nie przekroczy 50 proc. Dzięki możliwości dotarcia do szerokiego grona inwestorów - zarówno krajowych jak i zagranicznych - ilość dostępnego kapitału jest w zasadzie nieograniczona. Z punktu widzenia spółki wyzwaniem jest tylko przekonanie potencjalnych inwestorów do perspektyw biznesu.

Emisja nowych akcji stwarza także możliwość przejęcia innej spółki (np. konkurenta z tej samej branży) w zamian za akcje. Spółka notowana na giełdzie może bowiem zapłacić właścicielom nowo przejmowanego biznesu wyemitowanymi własnymi akcjami. Dzięki temu, akwizycja może zostać sfinalizowana nawet bez konieczności użycia na ten cel środków pieniężnych.

Dzięki nowej emisji akcji, przedsiębiorstwo może także zmotywować pracowników do wydajniejszej pracy, oferując im objęcie akcji na atrakcyjnych warunkach np. w przypadku osiągnięcia dobrych wyników finansowych w przyszłości.

W przypadku spółki notowanej na GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. przeprowadzenie kolejnych emisji akcji jest prostsze i zajmuje mniej czasochłonne w porównaniu do przedsiębiorstw, które nie miały jeszcze styczności z rynkiem kapitałowym.

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry