Ministerstwo Skarbu Państwa Czym zajmuje się analityk giełdowy? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Czym zajmuje się analityk giełdowy?

Czym zajmuje się analityk giełdowy i kto korzysta z jego usług?

Osoba zatrudniona na stanowisku analityka jest odpowiedzialna za przygotowanie analiz fundamentalnych spółek giełdowych, analizę raportów finansowych, monitoring rynków akcji oraz udział w pracach szerszego zespołu przy wycenie spółek.

Analityków giełdowych dzielimy na dwie kategorie:

  • Sell side - to analitycy pracujący po stronie sprzedażowej, czyli zatrudnieni w biurach maklerskich. Ich zadaniem jest publikowanie cyklicznych rekomendacji inwestycyjnych skierowanych do zarządzających lub klientów indywidualnych.
  • Buy side - to analitycy pracujący dla firm zarządzających aktywami np. TFI i PTE. Ich rekomendacje (wewnętrzne) są skierowane do użytku macierzystej firmy.

Praca analityka po każdej ze stron, jest zupełnie inna. Co do zasady, analitycy sell side zajmuje się ograniczoną liczbę spółek. Wynika to m.in. z konieczności pisania opasłych raportów analitycznych, co zajmuje stosunkowo dużo czasu (przygotowanie solidnej analizy konkretnej spółki wymaga nawet kilku tygodni). Do tego dochodzi pisanie porannych komentarzy, dotyczących zmian zachodzących w spółce oraz branży (siłą rzeczy z tych raportów korzystają także analitycy buy side).

Analitycy zatrudnieniu po stronie buy side na ogół zajmują się większą liczbą spółek i branż. Mają więc szersze, ale jednocześnie bardziej powierzchowne spojrzenie na cały rynek. Niejako „korzystają” oni z pracy analityków sell side, czytając ich rekomendacje oraz raporty poranne. Oprócz tego, spotykają się z nimi „podpytując” o perspektywy biznesowe poszczególnych spółek.

Aby zostać analitykiem giełdowym, należy dużo czasu poświęcić na naukę, zarówno tę teoretyczną, jak i praktyczną. Pracodawcy najczęściej wymagają od kandydatów posiadania wykształcenia kierunkowego (np. ekonomicznego) oraz dyplomu maklera lub licencji CFA (Chartered Financial Analyst).

Zależnie od tego czy analityk sell side/buy side sprawdzi się na swoim stanowisku, może awansować na pozycję zarządzającego aktywami.

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry