Ministerstwo Skarbu Państwa Akcje na GPW bez publicznej oferty? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Akcje na GPW bez publicznej oferty?

Czy można wprowadzić akcje na giełdę bez publicznej oferty?

Tak, jest to możliwe. Jednak jest to metoda mało popularna i rzadko stosowana na polskim rynku kapitałowym. Spółka, posiadając wystarczający kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. zgromadzony w drodze emisji na rynku niepublicznym, może zadebiutować na warszawskiej giełdzie bez przeprowadzenia publicznej oferty swoich akcji.

Rynek niepubliczny jest rynkiem, na którym transakcje zawierane są pomiędzy emitentami a inwestorami lub tylko między inwestorami. Obrót akcjami na rynku niepublicznym regulują m.in. przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Koszty wprowadzenia akcji na giełdę w taki sposób są dużo niższe niż przy przeprowadzaniu publicznej emisji akcji, jednak częstym problemem jest znalezienie odbiorców emisji akcji. Do tej pory na GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. tylko kilka spółek zdecydowało się wejść na giełdę bez przeprowadzenia oferty publicznej.

Emitent wprowadza do obrotu na giełdę wcześniej wyemitowane akcje bez przeprowadzenia oferty publicznej najczęściej w dwóch przypadkach:

  • większościowi akcjonariusze spółki chcą poprawić płynność udziałów i ułatwić zawieranie transakcji. Ponadto spółka uzyskuje rozpoznawalność na rynku, co może działać pozytywnie w przypadku przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości.
  • spółka chce wprowadzić na giełdę akcje objęte wcześniej w wyniku oferty niepublicznej. Taki sposób pozwala szybciej niż w ofercie publicznej pozyskać kapitał przy jednoczesnym uzyskaniu statutu spółki giełdowej (ze wszystkimi tego zaletami i wadami).

Kamil Majcher, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry