Ministerstwo Skarbu Państwa Czym jest split akcji? - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest split akcji?

Czym jest split akcji? Jakie to niesie ze sobą korzyści a jakie zagrożenia dla akcjonariusza?

Split akcji to po prostu podział akcji, a dokładniej – podział jej wartości nominalnej. Akcje dzielone są w określonym stosunku, np. 1:4 albo 1:10. W takim przypadku, po przeprowadzeniu splitu na rachunku maklerskim inwestora pojawia się, odpowiednio 4 albo 10 razy więcej akcji danej spółki.

W wyniku podziału nie ulegają zmianie parametry wyceny. Kapitalizacja spółki również się nie zmienia, podobnie jak popularne wskaźniki, takie jak C/Z (cena do zysku) oraz C/WK (cena do wartości księgowej). Z jednej strony bowiem split prowadzi do spadku przypadającego na akcję zysku i wartości księgowej, z drugiej analogicznemu obniżeniu ulega cena akcji. Jako, że liczba akcji na rachunkach wszystkich akcjonariuszy rośnie w identycznej proporcji, struktura akcjonariatu pozostaje niezmieniona.

W jakim celu przeprowadza się split? Powody są zasadniczo dwa: względy psychologiczne oraz płynnościowe. Uważa się, że szczególnie mniej doświadczeni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. wykazują się pewną awersją względem inwestowania w spółki, których jednostkowa cena akcji jest wysoka. W rezultacie splitu poprawić może się również płynność obrotu.

Bartosz Kulesza
Analityk
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Biuro Analiz

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry