Ministerstwo Skarbu Państwa Sprzedaż 1 akcji na plusie - Giełda w pytaniach i odpowiedziach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Giełda w pytaniach i odpowiedziach

Sprzedaż 1 akcji na plusie

Jak sprzedać 1 akcję, żeby nie zapłacić większej prowizji niż wycena?

Klient może złożyć wniosek o prowizję negocjowaną i po uzyskaniu zgody Dyrektora Domu Maklerskiego Klient może złożyć zlecenie z obniżoną prowizją. Obniżoną ale nie zerową, uzależnioną od takich czynników jak koszty Domu Maklerskiego ponoszonych na rzecz KDPW i GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. w związku z transakcją Klienta. Stąd zawsze będzie graniczna wartość transakcji, poniżej której wartość transakcji brutto będzie niższa od prowizji.

  • Druga interpretacja pytania: jeżeli wycena określana wg kursów zamknięcia z dnia poprzedniego jest niższa od prowizji,  wystarczy sprzedać 1 akcję w danym dniu za cenę przewyższającą wartość prowizji (jest to możliwe w przypadku odpowiednio dużego wzrostu ceny akcji).
  • Trzecia możliwa odpowiedź: wystarczy posiadać w portfelu akcje o wysokim kursie (na GPW są notowane akcje o cenach liczonych w tysiącach złotych), wtedy nawet sprzedaż akcji przyniesie należności wyższe niż prowizja.
  • Czwarta ewentualność: Jeżeli spółka notowana jest z niską ceną, a planowane jest scalenie akcji, to posiadacz 1 akcji będzie beneficjentem takiej operacji, po której sprzedaż 1 akcji po scaleniu może być bardziej opłacalna (zbliży się lub przekroczy wartość prowizji).

Krzysztof Siwa

Makler Papierów Wartościowych
Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w Toruniu

www.dm.pkobp.pl

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
do góry