Ministerstwo Skarbu Państwa Dywidenda dla seniora - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Dywidenda dla seniora

Większa emerytura dzięki giełdowym inwestycjom – radzi „Parkiet”.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by inwestując na giełdzie zadbać o swoją emeryturę. Taką możliwość dają inwestorom Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w formie rachunku maklerskiego.

Za ich pośrednictwem można inwestować według takich samych zasad, jak na zwykłym rachunku maklerskim. Możemy dowolnie kupować i sprzedawać akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane czy fundusze ETF.  Ograniczeniem jest tylko to, że nie można inwestować na rynku terminowym w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje).

Od zakupu papierów wartościowych biuro maklerskie pobiera prowizję, z reguły taką samą jak w przypadku zwykłego rachunku maklerskiego. Do tego dochodzą jednak korzyści, mające na celu zachęcić do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Podstawową zaletą tej formy oszczędzania są korzyści podatkowe. IKE  pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych pod warunkiem, że zgromadzone na rachunku środki utrzymamy aż do emerytury. 

Z kolei wpłaty na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania, ale trzeba liczyć się z tym, że na zakończenie inwestycji zapłacimy podatek dochodowy (jeśli wypłat dokonamy dopiero na emeryturze, będzie to podatek zryczałtowany w wysokości 10 proc.). Natomiast uzyskujemy zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Warto pokreślić, że korzystając z tej formy oszczędzania, nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat. Możemy to robić dowolnie, byle nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat. Nie ma więc znaczenia, czy wykorzystamy cały limit wpłacając jednorazowo całą kwotę, czy mniejsze kwoty raz na kwartał lub miesiąc.

Limit wpłat na IKE jest ustalany kwotowo jako trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Z początkiem 2015 roku został podniesiony do 11 877 zł. Dla IKZE roczny limit wpłat odpowiada 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2015 roku jest  to 4750,80 zł.  Co ważne, wszelkie dywidendy czy odsetki Odsetki Wyrażona kwotowo opłata za użyczenie kapitału. Jest to cena, jaką dłużnik płaci wierzycielowi za możliwość czasowego wykorzystania danej kwoty. od obligacji, które w ciągu roku zasilą rachunek, nie wpływają na limit wpłat w danym roku.

Jacek Mysior, dziennikarz „Parkietu”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry