Ministerstwo Skarbu Państwa Dzień trzech wiedźm - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Dzień trzech wiedźm

„Parkiet” zebrał najpopularniejsze przykłady giełdowego slangu

Rozmawiając o giełdzie, czytając fora internetowe czy słuchając komentarzy analityków spotykamy wiele określeń, które na dobre zadomowiły się w słowniku inwestorów.

Prezentujemy subiektywne zestawienie najbardziej popularnych zwrotów.

 • Grubas – duży inwestor indywidualny lub instytucjonalny, np. fundusz inwestycyjny.
 • Leszcze/drobnica – niedoświadczeni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. indywidualni, którzy zazwyczaj tracą pieniądze.
 • Ubrać leszczy/ożenić akcje – sprzedawać akcje po silnym wzroście kursu drobnym graczom.
 • Nie dać się wyleszczyć – trzymać akcje pomimo głębokiego spadku kursu (wytrzymać presję).
 • Odpał – mocne odbicie kursu po trendzie bocznym lub spadkowym.
 • Grubas zaniża, żeby taniej dobrać – życzeniowe tłumaczenie spadków cen przez drobnych graczy, którzy uważają, że duży inwestor chce odkupić przecenione akcje.
 • Pociąg odjechał – odjazd pociągu oznacza wzrost ceny akcji. Gracze zadają sobie wtedy pytanie: zostać na peronie czy wskoczyć do pędzącego pociągu?
 • Odbicie zdechłego kota – sytuacja, w której mocno zdołowany kurs spółki odbija. Uwaga – nawet zdechły kot po spadku z dachu odbije się od ziemi, ale raczej nie poleci zbyt wysoko.
 • Naganiacz – osoba udzielająca się na forum internetowym, która zachwala daną spółkę.
 • Sypać z ukrytego – duży gracz (grubas) sprzedaje akcje, korzystając z tzw. zleceń ukrytych.
 • Dobierać z ukrytego – duży gracz (grubas) kupuje akcje, korzystając z tzw. zleceń ukrytych.
 • Łapanie spadającego noża – kupowanie akcji znajdujących się silnym trendzie spadkowym.
 • Wycieczka po stopy – podaż akcji celem zdołowania kursu i ich tańszego odkupienia.
 • Dzida/pompa/jazda/korba - bardzo silny trend wzrostowy, dynamiczny wzrost kursu.
 • Wodospad – gwałtowny spadek kursu (krach, załamanie itp.).
 • Mamy na pokładzie sternika – wypowiadane przez osoby, które widzą w zmianach cen celowe działanie nieznanych sił, które rzekomo sterują kursem.
 • Łapać dołek – kupować taniejące akcje w nadziei, że kurs już niżej nie spadnie.
 • Być zapakowanym/być zatankowanym – posiadać w portfelu akcje danej spółki.
 • Dzień trzech wiedźm – dzień wygasania notowań danej serii kontraktów terminowych na WIG20. Występuje w każdy trzeci piątek trzeciego miesiąca danego kwartału (czyli cztery razy w roku).
 • Jazda na północ/południe/wschód - kurs akcji porusza się w trendzie wzrostowym/spadkowym/bocznym.
 • Spółdzielnia – zmowa inwestorów w celu manipulacji kursem (jest to oczywiście działalność przestępcza).
 • Wydmuszka – spółka o słabych fundamentach, mamiąca inwestorów szumnymi zapowiedziami rozwoju itp. Wbrew pozorom jest to obiekt pożądania wielu spekulantów i internetowych „naganiaczy”.

Zebrał i opracował: Michał Błasiński, dziennikarz „Parkietu”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry