Ministerstwo Skarbu Państwa C/Z czyli… - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

C/Z czyli…

jak poznać, że spółka jest tania lub droga?

Najczęściej wykorzystywanym przez inwestorów narzędziem stosowanym do oceny atrakcyjności spółki jest wskaźnik ceny do zysku (C/Z)

Funkcjonuje też pod angielskim skrótem P/E, czyli Price/Earnings Ratio. Wskaźnik ten określa, ile trzeba „zapłacić” za zyski spółki. Oblicza się go jako iloraz aktualnej ceny rynkowej akcji spółki i sumy zysków za ostatnie cztery kwartały przypadających na jedną akcję. Gdy spółka notowała straty, wskaźnik nie jest obliczany.

Jego popularność wynika z prostoty jego interpretacji, ale również z tego, że może służyć do oceny perspektyw danej spółki. Ogólna zasada głosi, że spółka jest tym atrakcyjniejsza, im ma niższy wskaźnik C/Z.

Ale nie można traktować tych informacji zbyt dosłownie. Nie zawsze niska wartość wskaźnika będzie oznaczać, że warto zainwestować w akcje danej firmy. Przy cenach akcji bliskich zera wskaźnik może się wydawać bardzo atrakcyjny, tymczasem niska cena papierów często bywa oznaką poważnych kłopotów spółki.

Przeciwieństwem jest sytuacja, gdy wskaźnik jest przesadnie wysoki, co na pierwszy rzut oka może od niej odstraszać potencjalnych inwestorów. Zdarza się to często w sytuacji, gdy spółka notuje bardzo małe zyski. Dobrym sposobem na ocenę atrakcyjności spółki jest porównanie wskaźników firm z tej samej branży, by sprawdzić, jak jest ona wyceniana na tle podobnych firm.

Warto zaznaczyć, że patrzenie tylko na historyczne zyski i wyliczony na ich podstawie C/Z nie daje pełnego obrazu firmy. Wskaźnik staje się znacznie bardziej użyteczny, jeśli we wzorze pod uwagę weźmiemy zyski nie bieżące, lecz prognozowane. Jeśli oparty na nich wskaźnik jest on niższy od bieżącego, to oznacza, że prognozy zakładają poprawę zysków, co dobrze świadczy o perspektywach takich spółek.

Jacek Mysior, dziennikarz „Parkietu”

 

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry