Ministerstwo Skarbu Państwa Podziel się zyskiem - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Podziel się zyskiem

Czy opłaca się inwestować w spółki, które płacą dywidendy?

Inwestorzy mają w czym wybierać, bo z roku na rok rośnie liczba spółek dzielących się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. W tym roku około ponad jedna trzecia spółek wypłaciła albo wkrótce wypłaci dywidendę, ale trzeba się spieszyć, aby nie przegapić terminów związanych z ustaleniem prawa do dywidendy oraz jej wypłatą.

Dywidendy wielu spółek przynoszą wyższą stopę zwrotu niż najlepsze lokaty bankowe 
i obligacje Obligacja Papier wartościowy o charakterze wierzycielskim. skarbowe. W tym roku inwestycja w spółki dywidendowe jest wyjątkowo atrakcyjna.

Z punktu widzenia akcjonariusza o atrakcyjności dywidendy nie decyduje jej nominalna wartość a tzw. stopa dywidendy. Jest to wyrażony w procentach iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji. Im jest ona wyższa, tym korzystniej dla akcjonariusza. Z reguły przyjmuje ona jednocyfrowe wartości, choć zdarzają się wyjątki. Średnia stopa dywidendy dla spółek z warszawskiej giełdy wynosi nieco ponad 4 proc.

Inwestorzy maja w czym wybierać, bo biorąc pod uwagę zapowiedzi samych spółek, w tym roku liczba giełdowych firm dzielących się zyskiem z akcjonariuszami będzie rekordowa. Dodatkowo spadek stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu spowodował, że różnica pomiędzy uśrednioną stopą dywidendy a rentownością obligacji skarbowych czy średnim oprocentowaniem lokat bankowych jest rekordowa.

Warto pamiętać, że o tym, ile zysku trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy (podobnie jak o terminach związanych z ustaleniem prawa do niej oraz jej wypłatą) spółki informują w komunikatach giełdowych. 
Warto też zauważyć, że aby otrzymać wypłatę z zysku, trzeba być właścicielem akcji spółki w jeden konkretny dzień. Zgodnie z dwudniowym cyklem rozliczeniowym obowiązującym na warszawskiej giełdzie, dzień ustalenia prawa następuje dwa dni sesyjne przed terminem wskazanym przez spółkę terminem prawa do dywidendy.

Następnego dnia następuje korekta kursu akcji. Odcięcia dywidendy powoduje obniżenie kursu akcji objętej dywidendą. Kurs jest korygowany o wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję. Jeżeli akcje danej spółki są notowane po 100 zł, a dywidenda została ustalona na poziomie 4 zł za papier, to kurs zostanie automatycznie zmniejszony do 96 zł. Dla inwestora jest to jedynie czysto techniczna operacja. Dywidenda Dywidenda W odniesieniu do spółki akcyjnej jest to zazwyczaj część zysku netto, wypracowanego przez spółkę w danym roku, przeznaczona na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. w ustalonym terminie wypłaty trafi na jego rachunek maklerski. Przy czym kwota wypłaconej dywidendy automatycznie będzie pomniejszona o należny podatek dochodowy.

Jacek Mysior „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry