Ministerstwo Skarbu Państwa Jak zarabiać na ETF-ach? - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Jak zarabiać na ETF-ach?

ETF to rodzaj instrumentów finansowych notowanych na GPW i innych giełdach. Czym są i jak na nich zarabiać?

ETF (ang. Exchange Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, odzwierciedlający zachowanie kursu np. indeksów giełdowych, surowców czy akcji. ETF-y są notowane na takich samych zasadach jak akcje. Na GPW znajdziemy jednostki  trzech ETF-ów odzwierciadlających:

  • WIG20 – wartość odpowiada 1/10 wartości indeksu WIG20. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą ETFW20L.
  • DAX – wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości niemieckiego indeksu DAX w euro. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą ETFDAX.
  • S&P500 – wartość w PLN stanowi 1/100 wartości amerykańskiego indeksu S&P500 w USD. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą ETFSP500.

Polscy inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. nie muszą ograniczać się tylko do trzech wymienionych instrumentów. Większość biur maklerskich działających w naszym kraju oferuje dostęp do ETF-ów notowanych w Europie  czy w USA (tu znajdziemy największą  na świecie platformę ETF-ów o nazwie NYSE Arca). Na zachodnich rynkach notowane są tysiące instrumentów typu ETF, handel nimi odbywa się przy dużej płynności i małych spreadach (różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży) , co redukuje koszty transakcyjne.

Inwestorzy, którzy chcą zgłębić tematykę funduszy ETF, mogą zajrzeć na stronę www.etfdb.com. Znajdziemy tam ogromną bazę danych oraz wyszukiwarkę pozwalającą sprecyzować kryteria selekcji funduszy ETF z całego świata.

Inwestowanie w ETF ma wiele zalet. Podstawą jest prostota, przejrzystość oraz niewielki kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. wymagany „na start”. Do tego dochodzą niskie opłaty za zarządzanie, nawet o rząd wielkości mniejsze niż opłaty pobierane za zarządzanie w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych prowadzonych przez TFI.

Michał Błasiński, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry