Ministerstwo Skarbu Państwa Wyniki kluczem do oceny spółki - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Wyniki kluczem do oceny spółki

Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych to dla inwestora jedne z najważniejszych źródeł informacji o spółce.

Każda notowana na giełdzie spółka ma obowiązek informowania inwestorów o osiąganych wynikach finansowych w formie raportów okresowych. Jest to jedna z kluczowych informacji pozwalająca ocenić czy jej biznes przynosi zyski. Ma to istotne znaczenie dla postrzegania jej przez inwestorów.

Z punktu widzenia inwestorów największe znaczenie ma bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, ponieważ tam można znaleźć najwięcej istotnych informacji pozwalających na ocenę sytuacji finansowej spółki. Analizując raportowane przez spółkę wyniki, istotne są nie tylko same wartości poszczególnych pozycji, ale także ich relacja do analogicznych okresów z przeszłości.

Porównanie aktualnych wyników do rezultatów osiąganych w poprzednich okresach pozwala na uchwycenie trendów, w jakich wyniki spółki mogą się poruszać. Z zestawienia aktualnych wyników z tymi z poprzednich okresów można wyciągnąć ciekawe wnioski. Może się okazać, że spółka systematycznie poprawia swoje rezultaty, co jest dla inwestora sygnałem, że stabilnie się rozwija, a jej wyniki charakteryzują się przewidywalnością.

Z punktu widzenia akcjonariuszy taka sytuacja jest najbardziej pożądana. Systematyczność poprawy wyników sprawia, że stają się one bardziej przewidywalne, zwłaszcza w porównaniu z firmami, które ciągle zaskakują, raz na plus, raz na minus. Z kolei bardziej przewidywalne rezultaty to zachęta dla długoterminowych inwestorów.

Z kolei coraz słabsze wyniki osiągane przez firmę mogą sugerować, że jej biznes nie idzie najlepiej, a kolejne okresy mogą przynieść dalszy spadek. Może się również zdarzyć sytuacja, gdy wyniki będą się charakteryzowały dużymi wahaniami. Warto poznać przyczynę tak znaczących zmian. Może się okazać, że to efekt wystąpienia zdarzeń jednorazowych. Po oczyszczeniu wyników z ich wpływu sytuacja finansowa spółki może się przedstawiać zupełnie inaczej, niż początkowo mogły wskazywać poszczególne wartości zawarte w raporcie.

Jacek Mysior, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet” „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry