Ministerstwo Skarbu Państwa Spacer po linie - Dodatki w mediach - teksty edukacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dodatki w mediach - teksty edukacyjne

Spacer po linie

„Parkiet” radzi, jak unikać spółek wysokiego ryzyka.

Solidny wzrost notowań spółki nie zawsze jest rezultatem jej świetnych perspektyw

Bywa, że do gry włącza się kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. spekulacyjny, dla którego czynniki fundamentalne decydujące o atrakcyjności danej inwestycji, nie mają istotnego znaczenia. W efekcie część inwestorów, którzy nie znają dobrze sytuacji spółki, a patrzą tylko na kurs, może wyciągnąć nieprawdziwe wnioski, że warto się zainteresować jej walorami.

Tymczasem inwestycja taka wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Oczywiście część krótkoterminowych inwestorów, korzystających np. z analizy technicznej, świadomie je podejmuje i nie ma w tym nic nagannego.

Cechą charakterystyczną spółek, które mają charakter spekulacyjny, jest wysoka zmienność ich notowań. Niepokojącym sygnałem dla inwestora powinna być zwłaszcza sytuacja, gdy dynamiczne wahania kursu nie mają uzasadnienia w komunikatach płynących ze spółki lub jej otoczenia. W takiej sytuacji warto zweryfikować, jakie są powody wzrostu zainteresowania jej walorami.

Warto wziąć pod uwagę, że wysokiej zmienności sprzyjają takie czynniki jak niski free float oraz niewielką płynność obrotu. Problem ten dotyczy zwłaszcza firm o mniejszej kapitalizacji, gdzie zainteresowanie inwestorów mierzone wartością obrotu jest z reguły niewielkie. Płynność niektórych spółek z tego segmentu rynku jest tak mała, że czasem wystarczy zaangażować kilkanaście tysięcy złotych, by decydować o kursie jej akcji. Dlatego mniej doświadczeni gracze powinni skupić swoją uwagę przede wszystkim na płynnych walorach.

Szczególnym  przypadkiem spółek o podwyższonej zmienności notowań są spółki groszowe. W tym przypadku duże wahania mają związek  z niską ceną nominalną akcji. Warto jednak mieć na uwadze, że w tym gronie nie brakuje spółek z kłopotami, a niska cena ich papierów jest efektem długoterminowego trendu spadkowego. Dlatego inwestycje w tym segmencie postrzegane są jako bardzo ryzykowne.

Jacek Mysior, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor:
Ostatnia zmiana: 17.05.2016
do góry