Ministerstwo Skarbu Państwa Akcjonariat Obywatelski -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Akcjonariat Obywatelski

„Akcjonariat Obywatelski” to program wspierający rozwój polskiego rynku kapitałowego, a jego celem było zachęcenie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe oraz podnoszenie standardów relacji między inwestorami a spółkami.

  • Program Akcjonariat Obywatelski
    Program Akcjonariat Obywatelski

Program został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa w 2010 roku podczas debiutów giełdowych trzech dużych spółek Skarbu Państwa – PZU, Tauron PE i GPW. Udane IPO IPO Pierwsza oferta publiczna (z ang. skrót od Initial Public Offering). spowodowały wzrost liczby rachunków inwestycyjnych o 33% w okresie od 2009 roku do końca 2012 roku. W odpowiedzi na tak duże zainteresowanie społeczeństwa tematem inwestowania na giełdzie powstał program edukacyjny Akcjonariat Akcjonariat Ogół posiadaczy akcji wyemitowanych przez daną spółkę akcyjną Obywatelski, realizowany pod hasłem „Inwestuj świadomie”.

Projekt realizowany był przez Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 2015-2016 we współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, domami maklerskimi i spółkami giełdowymi.

W ramach programu Akcjonariat Obywatelski Akcjonariat Obywatelski Program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutów giełdowych spółek: PZU, Tauron Polska Energia oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. osoby stawiające pierwsze kroki na giełdzie, jak i aktywni gracze giełdowi, mogli wziąć udział w licznych spotkaniach z ekspertami, szkoleniach oraz warsztatach, podczas których przekazywana była im wiedza niezbędna do korzystania z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy.

Na www.AkcjonariatObywatelski.pl uruchomiona została platforma e-learningowa z 11 kursami giełdowymi i 5 szkoleniami branżowymi.

Program skierowany był nie tylko do osób zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie ale także do spółek w zakresie prowadzenia relacji z inwestorami indywidualnymi.

W ramach  działań  skierowanych do emitentów giełdowych przygotowana została publikacja „Poznaj swoich inwestorów. Organizacja Dnia Inwestora Indywidulanego” oraz opracowany został zbiór najlepszych praktyk IR opublikowany w poradniku „Rekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi”. Przeprowadzone zostały także pierwsze w Polsce, na tak szeroką skalę, badanie relacji inwestorskich z inwestorami indywidulanymi w spółkach giełdowych. Wszystkie publikacje skierowane do spółek giełdowych można znaleźć na stronie programu.

 

 

Medatdane

Opublikowane przez: Jacek Romanowicz
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 28.08.2015 25.05.2016 Piotr Krupa
do góry