Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Rynków Kapitałowych - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Departament Rynków Kapitałowych

Dyrektor Seweryn Szwarocki
Zastępca dyrektora
Adres email drk@msp.gov.pl
Telefon +48 22/ 695 83 83
Fax +48 22/ 695 88 70

Zadania

Do zadań Departamentu należy:

  1. bieżące monitorowanie rynku kapitałowego, w tym notowań akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  2. gromadzenie oraz analiza informacji w zakresie rynku kapitałowego;
  3. przygotowywanie analiz i opinii w zakresie rynku kapitałowego na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa;
  4. prowadzenie działań związanych z globalną promocją polskich rynków kapitałowych;
  5. koordynowanie współpracy z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych na świecie;
  6. przygotowywanie i prowadzenie procesów związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa;
  7. przygotowywanie i prowadzenie czynności związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa notowanych na rynku regulowanym;
  8. współuczestniczenie w projektach łączenia, podziału i przekształcania oraz w projektach emisji akcji lub obligacji dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, których akcje są notowane na rynku regulowanym lub planowane jest ich oferowanie na rynku regulowanym;
  9. prowadzenie i koordynowanie współpracy z firmami doradczymi i inwestorami, w odniesieniu do procesów dotyczących spółek, których akcje notowane są lub będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  10. koordynowanie i wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 149 i 266).

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 25.07.2016 Piotr Krupa
do góry