Ministerstwo Skarbu Państwa Gabinet Polityczny Ministra - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego.

Zadania

Do kompetencji Gabinetu Politycznego Ministra należy zapewnienie politycznego i merytorycznego doradztwa związanego z zadaniami Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra, w szczególności:

  1. inicjowanie działań merytorycznych Ministra;
  2. przygotowywanie zgodnej z programem Rządu strategii politycznej i programowej oraz wytycznych dla działań Ministra;
  3. analizowanie wydarzeń i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działania Ministra;
  4. planowanie i organizowanie konsultacji, doradztwo oraz sporządzanie opinii w zakresie realizacji zadań Ministra.

Skład Gabinetu

 

         Przemysław Bednarski

  • data urodzenia:01.06.1994
  • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra:

                    - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Asystent Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego- świadczenie pracy w ramach umowy zlecenia

                    - Expander Advisors Sp.zo.o.- Doradca Kredytowy- umowa o współpracy

                    - MetroFinance Sp.z o.o.- Asystent Dyrektora Zarządzającego/Doradca Finansowy- świadczenie pracy w ramach umowy zlecenia

  • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywano działalności gospodarczej.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor:
Ostatnia zmiana: 02.07.2015 16.09.2016 Redaktor MSP
do góry