Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mennica Polska S.A. prywatną spółką

Zakaz dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Kolejna udana transakcja na warszawskiej giełdzie. Ministerstwo Skarbu Państwa wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego sprzedało 42% akcji Mennica Polska S.A. o wartości 347 mln zł, kończąc tym samym prywatyzację spółki. MSP sprzedało
31,6% tj. 2.079.115 akcji Spółki, a BGK 10,3% tj 674.401 akcji, których nabywcami zostali krajowi i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni.

Transakcja sprzedaży Mennicy Polskiej S.A. odbyła się w formule budowania przyśpieszonej księgi popytu („accelerated book building”). Sprzedaż planowana na dwa dni, została zamknięta w jeden dzień i zakończyła się nadsubskrypcją. Osiągnięta cena 126 złotych za jedną akcję stanowi ok. 3% dyskonta do ceny rynkowej z dnia transakcji. Jest to również najniższe dyskonto na transakcji publicznej w ostatnim czasie. Sprzedaż akcji Mennicy została uplasowana wśród zagranicznych i krajowych inwestorów instytucjonalnych, ze zbliżonym procentowym udziałem TFI i OFE.

Mennica Polska S.A. jest jedyną na świecie mennicą notowaną na giełdzie papierów wartościowych. Spółka jest także jedynym producentem monet obiegowych i kolekcjonerskich w Polsce. Dodatkowe segmenty działalności spółki to usługi teleinformatyczne, przetwórstwo metali szlachetnych, a także usługi z branży nieruchomości. Spółka działa na rynku polskim i rynkach zagranicznych (m.in. w Andorze, Armenii, Kazachstanie, na Białorusi i Dominikanie).

Dokończenie prywatyzacji Mennicy poprzez giełdę znacząco zwiększa wolumen akcji spółki będący w wolnym obrocie („free float”). Biorąc pod uwagę unikatowy charakter Spółki, jako publicznie notowanej mennicy z perspektywą wejścia do indeksu WIG i innych indeksów giełdowych, jest to kolejna atrakcyjna oferta na warszawskim parkiecie.

Sprzedaży akcji Mennicy Polskiej S.A. to kolejna transakcja w 2010 roku, która dowodzi znaczących możliwości Giełdy Papierów Wartościowych. To również następny krok w kierunku umocnienia roli Warszawy jako regionalnego centrum kapitałowego w Europie Centralno-Wschodniej.

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, lub zachęty do nabycia papierów wartościowych, na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego obszaru Gospodarczego (włączając w to terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, lub w innym kraju, gdzie taka oferta lub zachęta do nabycia byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były i nie będą zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych o ile nie zostaną zarejestrowane na podstawie przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub zwolnione z wymogu rejestracji na podstawie przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna, której przedmiotem byłyby papiery wartościowe, o których mowa powyżej.

Data publikacji : 27.04.2010

Data modyfikacji : 27.04.2010Rejestr zmian
Opublikowane przez : Justyna Hryckiewicz
Autor dokumentu : Ministerstwo Skarbu Państwa

Statystyka strony: 4681 wizyt