Ministerstwo Skarbu Państwa Centrum Relacji Inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa otwarte - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Centrum Relacji Inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa otwarte

Ministerstwo Skarbu Państwa otwiera Centrum Relacji Inwestorskich. Jego głównym celem jest informowanie potencjalnych inwestorów o procesach prywatyzacyjnych. Towarzyszy to realizacji Planu Prywatyzacji na lata 2008-2011. Promocji prywatyzacji ma służyć również rozbudowany serwis Dla Inwestorów dostępny na stronie internetowej MSP.

Powstanie Centrum jest wynikiem podejmowanych przez MSP działań w celu przyspieszenia procesu prywatyzacji.

Otwarte dziś Centrum Relacji Inwestorskich pozwoli nam jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby informacyjne inwestorów oraz będzie stanowić dla inwestorów dodatkowe wsparcie w zakresie pozyskiwania interesujących ich informacji. Usprawni i ułatwi także wzajemne kontakty – podkreśla Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.

Centrum mieści się na parterze w budynku ministerstwa w Warszawie na rogu ulic Kruczej 36 i Wspólnej 6. Działa w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15. Do CRI można przyjść osobiście w celu uzyskania informacji lub skontaktować się, dzwoniąc pod dwa specjalnie uruchomione numery telefonów: +48 22 695 90 01 lub +48 22 695 90 02. Potencjalni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. mogą również uzyskać niezbędne informacje o procesach prywatyzacyjnych, wysyłając zapytanie przez dostępny na stronie internetowej formularz lub kierując pytanie bezpośrednio na adres e-mail: inwestor@msp.gov.pl (dla inwestorów polskich) lub investor@msp.gov.pl (dla inwestorów zagranicznych).

Do zadań CRI, działającego w ramach Biura Komunikacji Społecznej MSP, należy w szczególności informowanie potencjalnych inwestorów o ofercie prywatyzacyjnej MSP, ujętej w nowelizowanym obecnie Planie Prywatyzacji na lata 2008-2011. Zadaniem pracowników Centrum będzie zapewnienie dobrej obsługi potencjalnych inwestorów, poprzez zebranie wszystkich potrzebnych informacji lub skontaktowanie zainteresowanego inwestora z odpowiednim przedstawicielem Ministerstwa, prywatyzowanej spółki lub doradcy prywatyzacyjnego. Działalność Centrum nie będzie obejmowała udzielania informacji na temat spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa (co jest kompetencją tych spółek).

Ministerstwo Skarbu Państwa rozbudowało także stronę internetową o serwis Dla Inwestorów dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W serwisie zamieszczane są między innymi aktualne ogłoszenia o prywatyzacji, podstawowe informacje na temat Planu Prywatyzacji na lata 2008-2011 oraz opisy obowiązujących procedur prywatyzacyjnych. Nowością jest udostępnienie na stronie internetowej MSP profili spółek, w przypadku których trwa już procedura prywatyzacji lub których prywatyzacja rozpocznie się do końca 2009 r. W profilu każdej spółki inwestor znajdzie podstawowe informacje dotyczące głównego obszaru jej działalności, planowanej procedury i terminu prywatyzacji oraz wyników finansowych. Treść profili spółek jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o nowo pojawiające się na stronie Ministerstwa Skarbu Panstwa komunikaty prywatyzacyjne. Inwestorzy zagraniczni znajdą w serwisie dodatkowo informacje o polskiej gospodarce.

W celu przyspieszenia prywatyzacji i promowania oferty prywatyzacyjnej wśród inwestorów polskich i zagranicznych, MSP organizuje spotkania Kierownictwa resortu z potencjalnymi inwestorami chętnymi do ulokowania kapitału w Polsce. W ramach prowadzonych działań, dotychczas zorganizowano spotkania Ministra Aleksandra Grada z inwestorami z krajów Zatoki Perskiej, Japonii i Singapuru. Minister Grad spotkał się również z przedstawicielami największych funduszy inwestycyjnych w londyńskim City oraz z funduszami typu private equity. Na jesień planowane jest także spotkanie z inwestorami amerykańskimi. Organizowane są także spotkania ze środowiskiem inwestorskim. W czerwcu b.r. w MSP odbyło się spotkanie z przedstawicielami domów maklerskich. W najbliższym czasie MSP planuje kolejne inicjatywy w zakresie promocji procesów prywatyzacyjnych mające usprawnić i przyspieszyć proces prywatyzacji.

W celu uzyskania informacji na temat procesów prywatyzacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa prosimy o kontakt z:


Centrum Relacji Inwestorskich
Biuro Komunikacji Społecznej
Tel: (+48 22) 695 90 01
Tel: (+48 22) 695 90 02
Faks: (+48 22) 629 98 38
Adres e-mail: inwestor@msp.gov.pl
 

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Koszewski
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 21.07.2009 , 21.07.2009 Piotr Koszewski
do góry