Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa podwyższa kapitał zakładowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Ministerstwo Skarbu Państwa podwyższa kapitał zakładowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

  • Ministerstwo Skarbu Państwa podwyższa kapitał zakładowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej
    Ministerstwo Skarbu Państwa podwyższa kapitał zakładowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej

29 grudnia br. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Polską Grupą Zbrojeniową S.A., dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego PGZ S.A. w związku z realizacją projektu zwiększającego potencjał produkcyjny i remontowy spółek z Grupy PGZ w zakresie specjalistycznych okrętów i innych urządzeń wojskowych.

Ministerstwo Skarbu Państwa udzieliło Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. wsparcia nie będącego pomocą publiczną w formie podwyższenia kapitału zakładowego PGZ S.A. poprzez objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji PGZ S.A. Akcje zostały opłacone przez Ministerstwo Skarbu Państwa wkładem pieniężnym w wysokości 300 mln PLN. Środki wsparcia pochodzą z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Umowa o objęciu akcji nowej emisji PGZ S.A. przez Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). została podpisana 29 grudnia br.

- Zwiększenie zaangażowania Skarbu Państwa w istotne dla bezpieczeństwa kraju spółki, a taką niewątpliwie jest PGZ, to wyraz odpowiedzialności rządu względem sektorów ważnych dla gospodarki. Środki przekazane z Funduszu na rzecz PGZ zostaną wykorzystane na inwestycje w modernizację polskiego sektora zbrojeniowego – powiedział Henryk Kowalczyk - członek Rady Ministrów, zastępujący Ministra Skarbu Państwa.

– To kolejny krok w kierunku pełnej integracji przemysłu obronnego. Podwyższenie kapitału zakładowego PGZ umożliwi utrzymanie i rozwinięcie kompetencji przemysłowych i technologicznych w obszarach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zabezpieczy udział polskich zakładów w kluczowych programach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych – podkreślił Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. posiada status podmiotu o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz spółki dominującej w grupie kapitałowej, która konsoliduje kluczowe podmioty w polskim przemyśle obronnym. Umowa wsparcia związana jest z realizacją projektu zwiększenia zdolności produkcyjnych i remontowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz spółek skonsolidowanych w Grupie PGZ w celu utrzymania potencjału krajowego przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań, wynikających z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Środki finansowe pozyskane przez PGZ S.A. w wyniku wsparcia ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa zostaną przeznaczone na poszerzenie kompetencji przemysłowych oraz oferty handlowej PGZ w zakresie specjalistycznych okrętów oraz innych urządzeń wojskowych. Umożliwi to m.in. zabezpieczenie potrzeb Marynarki Wojennej RP w zakresie dostaw okrętów oraz pomocniczych jednostek pływających i ich utrzymanie w gotowości bojowej. Podjęte działania ukierunkowane są na ochronę podstawowych interesów państwa i mają na celu finalizację konsolidacji polskiego przemysłu obronnego.

 

* * *

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto, PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach, PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

 

 

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Wydział Prasowy
Ostatnia zmiana: 30.12.2016 30.12.2016 Magdalena Dąbrowska
do góry