Ministerstwo Skarbu Państwa Jubileusz 200-lecia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileusz 200-lecia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  • Jubileusz 200-lecia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
    Jubileusz 200-lecia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Minister Henryk Kowalczyk – członek Rady Ministrów, zastępujący ministra Skarbu Państwa oraz Mikołaj Wild – podsekretarz stanu w MSP wzięli udział w obchodach 200-lecia istnienia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

- Na ręce Pana Prezesa Prokuratorii Generalnej, składam podziękowania dla wszystkich pracowników Prokuratorii Generalnej za dotychczasową pracę i podejmowane starania, aby w jak najlepszy sposób wypełniać misję Prokuratorii Generalnej na rzecz Państwa Polskiego – powiedział podczas obchodów jubileuszu Prokuratorii Henryk Kowalczyk, członek Rady Ministrów, zastępujący ministra Skarbu Państwa.

- Prokuratoria Generalna zapewnienia Skarbowi Państwa ochronę prawną na najwyższym poziomie w najistotniejszych sprawach oraz w sprawach o szczególnie skomplikowanym charakterze.  Nadzór wykonywany dotychczas przez Ministra Skarbu Państwa nad Prokuratorią Generalną potwierdza wysoki profesjonalizm, zaangażowanie i należytą staranność działania radców Prokuratorii Generalnej przy wykonywaniu powierzonych zadań, pomimo stale wzrastającego obciążenia pracą przez ostatnie lata– dodał minister Kowalczyk.

Szczególnie istotną część działalności PGSP stanowi ochrona interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych toczących się przed głównymi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. Na koniec 2015r. Prokuratoria występowała w ponad 7 tys. spraw z udziałem Skarbu Państwa, w których łączna wartość roszczeń wynosiła ponad 51 miliardów zł.

W samym tylko 2015r. Prokuratoria doprowadziła do oddalenia roszczeń w stosunku do Skarbu Państwa o łącznej wartości ponad 2 miliardów zł, co oznaczało skuteczność na poziomie blisko 90 %. Natomiast suma roszczeń zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa dzięki staraniom PGSP wyniosła w ubiegłym roku ponad 100 mln zł. Dane te potwierdzają niezwykłą skuteczność radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz ich wysoki profesjonalizm.

Doświadczenie zbudowane przez Prokuratorię Generalną, jej wysoka skuteczność przy wykonywaniu zastępstwa procesowego i dobra ocena realizowanych zadań – zostały docenione. Uwzględniając dorobek i skuteczność Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, z inicjatywy Ministerstwa Skarbu Państwa, aktualnie prowadzone są prace nad zmianą ustawy o Prokuratorii Generalnej. W konsekwencji planowanych zmian – powstanie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana będzie polegała m.in. na rozszerzeniu obecnych kompetencji Prokuratorii Generalnej i wykorzystaniu potencjału radców Prokuratorii do wykonywania zadań istotnych dla funkcjonowania Państwa, a także umożliwienie korzystania z potencjału prawnego Prokuratorii Generalnej przez inne niż Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). – podmioty. Będzie to skutkować ograniczeniem kosztów oraz podniesieniem jakości ochrony prawnej, a także stworzeniem fachowego zaplecza analitycznego i procesowego dla tych podmiotów.

„Obecny system wyłącza Prokuratorię Generalną z niektórych najistotniejszych spraw dotyczących interesów Rzeczypospolitej. Jej głos nie jest słyszany w wielu postępowaniach decydujących o stanie mienia państwowego.  Uświadomienie sobie tych faktów uzmysławia nam, że potrzebne są zmiany” - zauważył wiceminister Skarbu Państwa  - Mikołaj Wild.  „Średnio na radcę Prokuratorii Generalnej przypadają sprawy o wartości przekraczającej pół miliarda złotych. Ile jest kancelarii prawnych mogących pochwalić się podobnym wynikiem?” – podkreślił podczas swojego wystąpienia „Nowa Prokuratoria Generalna – założenia legislacyjne i perspektywy nowej ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej” wiceminister Wild.

Prokuratoria Generalna to jedna z najstarszych polskich instytucji prawnych, powołana już w 1816r. z inicjatywy Radcy Stanu Stanisława Staszica dla sprawowania opieki prawnej nad interesami Skarbu w znaczeniu, jakie nadawała mu Konstytucja 3 maja 1791 r.

Rok Jubileuszowy Prokuratorii Generalnej odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Wydział Prasowy
Ostatnia zmiana: 18.11.2016
do góry