Ministerstwo Skarbu Państwa H. Cegielski-Poznań zrealizuje Plan Inwestycyjny o wartości ponad 70 mln zł - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

H. Cegielski-Poznań zrealizuje Plan Inwestycyjny o wartości ponad 70 mln zł

  • H. Cegielski-Poznań zrealizuje Plan Inwestycyjny o wartości ponad 70 mln zł
    H. Cegielski-Poznań zrealizuje Plan Inwestycyjny o wartości ponad 70 mln zł

Ministerstwo Skarbu Państwa udzieliło Spółce H. Cegielski-Poznań S.A. wsparcia nie będącego pomocą publiczną na realizację Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2021. Plan te przewiduje działania, których wartość inwestycyjna wyniesie 72.500.000 zł, z czego 21.750.000 zł to kwota udziału własnego H. Cegielski-Poznań S.A., a 50.750.000 zł to wsparcie MSP udzielone z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

H. Cegielski-Poznań to firma ze 170-letnią tradycją. Specjalizuje się w produkcji maszyn parowych. Od dawna jest uznanym na całym świecie liderem jakości w sektorze dostawców silników i elektrowni diesela dużej mocy (od 3,5MW do 200,0MW). Do niedawna HCP słynął z produkcji lokomotyw spalinowych i elektrycznych, a także silników okrętowych. Zapaść na rynku stoczniowym odbiła się również na Spółce, wymuszając zmiany w firmie i wprowadzenie do oferty nowych produktów, a także linii technologicznych.

W ramach Programu Inwestycyjnego Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. planuje inwestycje w nowe technologie produkcyjne, modernizację parku maszynowego, ekspansję sprzedażową połączoną z wejściem na nowe rynki (również zagraniczne) oraz umocnienie pozycji na rynkach już istniejących. Program zakłada również ochronę miejsc pracy i zwiększenie zatrudnienia w H. Cegielski-Poznań S.A. Ponadto, w Spółce wdrożony zostanie szereg innowacji organizacyjnych, przekładających się na systematyczny rozwój firmy w wielu obszarach działalności.

Rozwiązania przyjęte w Programie Inwestycyjnym przygotowane zostały w oparciu o realną ocenę rynkową oraz propozycje rozwiązań gwarantujących jej stabilny rozwój. Potencjał Spółki, zgromadzone doświadczenie oraz moce wytwórcze połączone z nowoczesnym zarządzaniem – pozwolą na realizację zakładanych celów Programu Inwestycyjnego.

Po wdrożeniu zaproponowanego przez Spółkę biznesplanu, H. Cegielski-Poznań S.A. ma ogromną szansę stać się kontynuatorem chlubnej, wypracowywanej przez lata, tradycji polskiej innowacji, oferując dostarczane na światowy rynek produkty z wielu branż.

Udzielając wsparcia niebędącego pomocą publiczną – Ministerstwo Skarbu Państwa wyraziło aprobatę dla działań prorozwojowych H. Cegielski-Poznań S.A.

 

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Wydział Prasowy
Ostatnia zmiana: 18.11.2016 18.11.2016 Magdalena Dąbrowska
do góry