Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Horyniec w rękach samorządu - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Uzdrowisko Horyniec w rękach samorządu

Horyniec jest ósmym skomunalizowanym uzdrowiskiem i drugim po uzdrowisku w Rymanowie, które trafiło w ręce samorządu podkarpackiego.

  • Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie/fot. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
    Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie/fot. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

- Komunalizacja ma ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności, a jednocześnie odpowiednio przeprowadzona, wpływa na rozwój i podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że nowy właściciel dołoży wszelkich starań i zapewni uzdrowisku dalszy rozwój – powiedział Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu podczas uroczystości przekazania udziałów Uzdrowiska Horyniec na rzecz samorządu województwa podkarpackiego.

Umowa komunalizacyjna Uzdrowiska Horyniec zakłada przejęcie przez województwo podkarpackie 100 proc. udziałów.

Podkarpacki samorząd zobowiązał się, że w ciągu pięciu lat, przy wsparciu funduszy unijnych, zainwestuje w uzdrowisko ponad 50 mln zł oraz poszerzy ofertę świadczonych przez spółkę usług.

- Te pieniądze Pieniądz Dobro, które jest powszechnie i z mocy prawa akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności za inne towary i usługi. z pewnością będą pracowały z korzyścią dla regionu, dadzą impuls do rozwoju. Doświadczenia poprzednich lat pokazały pozytywny wpływ komunalizacji, która przyczynia się do pobudzenia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości – powiedział Zdzisław Gawlik.

Uzdrowisko Horyniec jest kompleksem obiektów sanatoryjnych. Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. prowadzi działalność usługową w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, stosując w leczeniu własne surowce: borowinę oraz wodę siarczkowo – siarkowodorową.

Od 2012 r. Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). w ręce samorządów przekazał nieodpłatnie uzdrowiska w Ciechocinku, Kołobrzegu, Świnoujściu, Busku-Zdroju, Rymanowie, Lądku-Długopolu oraz Szczawnie-Jedlinie.

MSP kończy prace nad rozszerzeniem listy spółek, które będą mogły trafić do samorządów. Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zakłada przekazywanie na rzecz samorządów spółek, które powstały w trybie innym niż komercjalizacja. Nowelizację przyjęła już Rada Ministrów, a wkrótce zajmie się nią Sejm.

Medatdane

Opublikowane przez: Maciej Aksman
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 21.02.2014 Maciej Aksman
do góry