Ministry of Treasury Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o.o. - Financial data -

Navigation

Financial data

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o.o.

Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o.o.
Rok
2013
Index
1
Data końca roku obrotowego
31.12.2013
Przychody ze sprzedaży w tys PLN
10462.03
EBITDA w tys PLN
2766.77
Wynik netto w tys PLN
2276.30
IDZsi
40004044
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Udział SP w kapitale akcyjnym dla nadzoru
0.20
up